Museo Nacional d'Art de Catalunya un museu, 1000 anys d'art
El Patronat
El Museu Nacional d'Art de Catalunya és un consorci amb personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus membres. El consorci té per objecte gestionar el MNAC i es regeix pels seus Estatuts aprovats per Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 14 de març de 2006 (DOGC núm. 4625, de 3.5.2006).

Constitueixen el consorci la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i, des de l'any 2005, l'Administració General de l'Estat.

El Patronat és l'òrgan màxim de govern del Museu. En formen part, a més dels representants de les administracions consorciades i de la direcció del Museu, representants de persones i entitats privades que contribueixen a la consecució dels objectius del MNAC.

President
Miquel Roca i Junyent

Vicepresidents
Ferran Mascarell i Canalda
Jaume Ciurana i Llevadot
José María Lassalle Ruiz

Vocals
Josep Lluís Alay Rodríguez
Helena Cambó i Mallol
Jordi Carulla i Font
Marta Clari i Padrós
Isidre Fainé i Casas
Salvador Gabarró Serra
Lluís Juste de Nin
María Teresa Lizaranzu Perinat
Josep Maria Montaner Martorell
Jèp de Montoya e Parra
Marian Muro i Ollé
Pilar Pifarré i Matas
Joan Pluma i Vilanova
Jesús Prieto de Pedro
Eulàlia Serra Budallés
Enrique Varela Agüí
Àlex Susanna i NadalSecretària
Anna Bernadàs Mena

Director
Pepe Serra Villalba

Sotsdirector gerent
Josep Maria Carreté Nadal

  • Generalitat de Catalunya <br />Generalitat de Catalunya
  • Ajuntament de BarcelonaAjuntament de Barcelona
  • Ministerio de educación, cultura y deporteMinisterio de educación,
    cultura y deporte
Museu Nacional d'Art de Catalunya    Palau Nacional. Parc de Montjuïc 08038 Barcelona     © MNAC, 2010 Avís legal
Amics del MNAC