Museo Nacional d'Art de Catalunya un museu, 1000 anys d'art
El MNAC
El Museu

El MNAC comprèn totes les arts (escultura, pintura, arts de l'objecte, dibuixos, gravats, cartells, col·lecció de fotografia i col·lecció de numismàtica) i té la missió d'explicar un discurs global de l'art català, des del romànic fins a mitjan segle XX. En el cas de les col·leccions de romànic i de gòtic, aquest discurs ve marcat per la procedència catalana de gran part de les peces, malgrat que, concretament en el gòtic, es fa una comparació amb l'art d'altres procedències. Quant a la col·lecció de renaixement i barroc, les obres que la integren condueixen cap a un discurs més internacional, de la mà de grans pintors, com ara El Greco, Zurbarán, Velázquez, Cranach, Rubens... El fons del MNAC pertanyent a l'art de finals del segle XIX i les primeres dècades del segle XX, torna a estar constituït majoritàriament per exemples d'artistes catalans, que s'articulen en un discurs que explica el modernisme, el noucentisme i les avantguardes, sempre tenint en compte totes les arts.
Entrada
Entrada
Interior d'una cúpula
Interior d'una cúpula
Vista frontal del MNAC
Vista frontal del MNAC
Un museu el fan les seves col·leccions, però, a banda de conservar-les i tenir-ne cura, també les ha de difondre, així com també ha de donar a conèixer tot allò relacionat amb la recerca, tant des del punt de vista de la història de l'art com de la museologia (conservació, restauració, documentació i difusió).

Fruit de l'aplicació de la Llei de Museus, fins ara tres museus catalans han esdevingut Museus Secció del MNAC. Així, entre el Museu Nacional d'Art de Catalunya, la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú, el Museu Cau Ferrat de Sitges, i el Museu Comarcal de la Garrotxa d'Olot, s'estableix una relació que permet completar els discursos expositius d'aquests centres, amb l'objectiu d'oferir una millor comprensió de l'art català.

A més, i també en el marc de les funcions que li són pròpies pel que fa a la conservació del patrimoni entesa en un sentit ampli, el MNAC duu a terme un seguit de serveis tècnics fora de l'àmbit estricte del Museu.

En aquest sentit, des del Museu es dirigeixen restauracions monumentals i intervencions en pintura, escultura i altres tècniques artístiques i s'assessoren altres centres museístics en qüestions referides a seguretat, museografia i conservació preventiva.

El fons patrimonial del MNAC, entenent-lo en sentit ampli, està constituït tant per les col·leccions com pels fons de la Biblioteca del MNAC i de l'Arxiu General.
1 de 2 »
Museu Nacional d'Art de Catalunya    Palau Nacional. Parc de Montjuïc 08038 Barcelona     © MNAC, 2010 Avís legal
Amics del MNAC