Museo Nacional d'Art de Catalunya un museu, 1000 anys d'art

El MNAC involucra a tota la Institució en les bones pràctiques ambientals mitjançant la formació, l’exemple i la proposta conjunta d’accions concretes de millora.

Amb la comunicació interna es busca la implicació i la participació de tots els treballadors per conservar, entre tots, el que és de tots.

Apunta't els consells i aplica'ls a la feina i a casa:

Segregació

- Si dipositem el paper sense arrugar als contenidors optimitzem l'espai dels contenidors i els cost del transport.
- No llançar papers plastificats, ni grapes, ni clips, ni alumini o bruts de substàncies orgàniques.

Climatització

- Tancar les portes i finestres quan funciona el sistema de climatització.
- Regular el termòstat a aproximadament 20 ºC a l’hivern i 25 ºC a l’estiu.

Equips informàtics

- Apagar els monitors dels ordinadors quan no s’usen.
- Apagar els ordinadors a l’acabar la jornada de treball (és un fals mite que apagar l’ordinador disminueixi la seva vida útil).
- Connectar els equips d’imatge (fotocopiadores, impressores, etc.) en xarxa. Això implica que calguin menys equips i que aquests siguin més eficients.

Energia

- Desendollar els aparells del corrent.
- Utilitzar bombetes de baix consum i encendre els llums només quan sigui necessari.

Reduir, reutilitzar i reciclar!
  • Reduir: Potenciar la minimització de residus implantant bones pràctiques.
  • Reutilitzar: Tornar a utilitzar els béns encara en bon estat i evitar els productes d’un sol ús.
  • Reciclar: Una vegada el residu ja s’ha produït, recollir-lo selectivament per reciclar-lo permetrà donar-li un nou valor.
Museu Nacional d'Art de Catalunya    Palau Nacional. Parc de Montjuïc 08038 Barcelona     © MNAC, 2010 Avís legal
Amics del MNAC