Museo Nacional d'Art de Catalunya un museu, 1000 anys d'art

De la responsabilitat de conservar i difondre el patrimoni cultural i artístic, neix el compromís de treballar dia a dia per a una societat millor, a través d'una Política Mediambiental

En base a aquesta premissa, el MNAC ha implantat un Sistema de Gestió Ambiental adreçat a desenvolupar les seves activitats amb el màxim respecte per l’entorn i minimitzar l’impacte que l’activitat del museu té sobre el medi ambient.

D’acord a la norma ISO 14.001 i al Reglament Europeu EMAS, certificacions ambdues que el Museu ha assolit, aquest sistema de gestió ambiental es basa en tres principis bàsics: la difusió ambiental, la prevenció de la contaminació i la millora contínua.

La Declaració Ambiental és el document públic que recull la diagnosis i el pla d’acció anual del museu.

D’altra banda el MNAC és la primera entitat cultural que ha posat en pràctica un pla d’ambientalització en matèria de residus. El Manual de Bones Pràctiques Ambientals té com a prioritat la reducció, la reutilització i el reciclatge dels residus a diferents espais i a tots els nivells.

Principis de la Política de Gestió Ambiental:

  • Establir un procés de millora contínua de la gestió ambiental, disposant els recursos necessaris per a la consecució dels objectius.
  • Conèixer i donar compliment a les normatives i requisits legals presents i futurs i altres requisits que l’organització subscrigui.
  • Informar, formar i sensibilitzar el personal propi per tal d’incorporar els criteris de sostenibilitat a totes les activitats.
  • Difondre i fomentar entre els proveïdors, col·laboradors i públic les nostres polítiques ambientals.
  • Utilitzar de manera eficient els recursos naturals, matèries primeres i energia, fomentant la reducció, reutilització i reciclatge dels residus, com a prevenció de la contaminació.
Museu Nacional d'Art de Catalunya    Palau Nacional. Parc de Montjuïc 08038 Barcelona     © MNAC, 2010 Avís legal
Amics del MNAC