Museo Nacional d'Art de Catalunya un museu, 1000 anys d'art
Fes les teves pràctiques al MNAC
Anualment, el Museu Nacional d'Art de Catalunya ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques a estudiants d'Història de l'Art i de Belles Arts, mitjançant Convenis de Cooperació Educativa formalitzats a l'empara dels Reial Decret 1.707/2011.

Amb això, el Museu vol donar l'oportunitat als estudiants de combinar els seus coneixements teòrics amb els de contingut pràctic, per tal d'assolir una experiència que els faciliti la incorporació al món laboral, col·laborant així en la formació de nous professionals.

Les pràctiques es duen a terme en els àmbits de comuniació, educació, exposicions, documentació i restauració i conservació preventiva.

Per tenir accés a aquestes pràctiques, els estudiants han d'haver cursat el primer cicle de carrera.

Si ets estudiant, hi estàs interessat i reuneixes les condicions necessàries, omple el formulari següent:

Museu Nacional d'Art de Catalunya    Palau Nacional. Parc de Montjuïc 08038 Barcelona     © MNAC, 2010 Avís legal
Amics del MNAC