Museo Nacional d'Art de Catalunya un museu, 1000 anys d'art
Centre de restauració i conservació preventiva
Centre de restauració i conservació preventiva
Centre de restauració i conservació preventiva
Centre de restauració i conservació preventiva

Centre de restauració i conservació preventiva
El Centre de Restauració i Conservació Preventiva té al seu càrrec la preservació de les col·leccions del MNAC. Vetlla per la integritat física de les peces de les col·leccions que conformen els fons exposats i també de les emmagatzemades, dipositades o en préstec, alhora que retarda el màxim possible la velocitat d'envelliment dels materials que composen les obres d'art. El Centre estudia també els aspectes materials i tècnics de les obres per tal d'oferir assessorament científic i tècnic als historiadors de l'art dels diferents períodes, tot promovent el diàleg i els estudis interdisciplinaris.

Professionals de diverses especialitats diagnostiquen les alteracions i les patologies dels objectes, en determinen les causes de degradació i s'esforcen per eliminar els riscos. En aquest sentit, l'objectiu és crear un entorn estable i aconseguir les millors condicions d'exposició, d'emmagatzematge, de manipulació, de transport i d'embalatge. Es tracta, doncs, de minimitzar la degradació de les obres amb l'ajut d'unes condicions mediambientals adequades, els sistemes expositius més apropiats, el control estricte dels moviments d'objectes i els tractaments de restauració particularitzats.

La major part de les actuacions que es duen a terme són de caràcter preventiu, però també es dóna la importància deguda a l'aplicació de tractaments curatius i a les intervencions de restauració. Aquestes últimes se situen en l'àmbit de la millora de la lectura estètica d'unes obres en les quals sovint han treballat restauradors de moltes generacions anteriors, amb altres criteris que els actuals. Tanmateix, no per això es pretén retornar a l'estat original de les obres, sinó respectar el pas del temps i les aportacions justificades que ja formen part de la història de la restauració a Catalunya i de la peça en concret.

En aquest marc, convé recordar que el Centre de Restauració i Conservació Preventiva del MNAC és hereu d'una profunda renovació que va impulsar Joaquim Folch i Torres mentre era director del Museu d'Art de Catalunya, especialment a partir dels anys trenta, quan la Junta de Museus va enviar Manuel Grau i Mas a formar-se amb Mauro Pelliccioli, aleshores director dels laboratoris de restauració de Milà, annexos a la Pinacoteca de Brera, que influïren decisivament a tot Europa en l'àmbit de la restauració. El Centre de Restauració i Conservació Preventiva segueix treballant actualment per convertir-se en un nucli de referència més enllà del Museu mateix, tant per la metodologia de treball com pel rigor i pels criteris aplicats.

Compta amb personal científic dedicat a les tasques de conservació preventiva i del laboratori químic, i amb un equip de conservadors-restauradors especialitzats en diverses disciplines, d'acord amb la tipologia dels fons del Museu: restauració de pintura sobre tela i pintura mural traspassada; restauració de pintura sobre taula, escultura de fusta policromada i mobiliari; restauració d'obra d'art sobre paper i fotografia, i restauració de materials petris, metalls i arts del foc.
Museu Nacional d'Art de Catalunya    Palau Nacional. Parc de Montjuïc 08038 Barcelona     © MNAC, 2010 Avís legal
Amics del MNAC