Museo Nacional d'Art de Catalunya un museu, 1000 anys d'art
Arxiu
L'Arxiu General del MNAC es va crear l'any 1995 amb l'objectiu de gestionar de forma normalitzada els fons documentals que custodia la institució. Per aconseguir aquest objectiu s'ha implantat al Museu un sistema de gestió documental que funciona des de l'any 1997.

Les responsabilitats de l'Arxiu són el disseny, la implantació i el control del sistema corporatiu de gestió documental. En aquests moments, el sistema actua en totes les fases de la vida dels documents i es desenvolupa per l'organització a través d'una xarxa d'arxius: arxius de gestió, arxiu central, arxiu històric i arxiu d'imatge i so. Amb aquesta estructura, el Museu controla la producció documental de la institució, garanteix la correcta conservació dels fons, assegura l'accés i vetlla per la confidencialitat de les dades reservades contingudes en els documents, complint així amb la Llei 10/2001 d'arxius i documents de la Generalitat de Catalunya.

En relació amb la procedència dels fons, a l'Arxiu es custodia tant la documentació generada pel Museu des de 1991, any de la creació del consorci, com els fons històrics produïts per les institucions que formen actualment el MNAC: Museu d'Art de Catalunya, Museu d'Art Modern, Gabinet de Dibuixos i Gravats, Gabinet Numismàtic de Catalunya i Biblioteca d'Història de l'Art.
A més de la documentació de la pròpia institució, a l'Arxiu del MNAC es custodien altres fons procedents d'institucions que van estar directament relacionades amb la creació dels museus d'art de Barcelona i de les col·leccions d'art públiques i, en conseqüència, estretament lligades al naixement de les institucions que avui conformen el MNAC. Així, a l'Arxiu es troba tota la documentació que es conserva dels fons de les diferents comissions organitzadores d'exposicions de belles arts (1891-1946) i part del fons de la Junta de Museus de Barcelona (1906-1981). També es poden trobar fons personals relacionats amb el món de l'art.

Per una altra banda, cal destacar que, a més dels fons textuals, l'arxiu disposa d'una secció especialitzada en gestió d'imatges, l'Arxiu d'Imatge i So.

Tota la documentació catalogada per l'Arxiu està gestionada per un programari de gestió documental que permet conèixer, a partir d'una única consulta, quins documents custodia l'Arxiu sobre una obra d'art o una activitat concreta. D'aquesta manera l'arxiu esdevé una eina plenament integrada en el Sistema d'Informació del Museu.
Relació de fons:
- Fons de la Comissió Organitzadora d'Exposicions de l'Ajuntament de Barcelona (1891-1922, 1942 i 1944)
- Fons del Museu d'Art Modern (1973-1990)
- Fons del Museu d'Art de Catalunya (1960-1990)
- Fons del Gabinet Numismàtic de Catalunya (1932-1990)
- Fons de la Biblioteca d'Història de l'Art (1940-1990)
- Fons del Gabinet de Dibuixos i Gravats
- Fons del Museu Nacional d'Art de Catalunya (des de 1991)
- Fons personals
- Fons d'empreses
Tipologies documentals:
Fons textuals: 403,46 ml
Fons d'imatges: 232,05 ml
- Fotografies: 347.882 documents dels quals s'han digitalitzat 95.134
- Fotolits
- Radiografies: 578
- Audiovisuals: 632 vídeos i DVD
- Àudios: 205 cintes i àudio digital
- Digital: 1.643 CD
Plànols: 84 ml
Formats especials
Consulta als fons d'arxiu:
L'Arxiu General comparteix els serveis d'espai de consulta i reprografia amb la Biblioteca d'Història de l'Art
Horari:
De dilluns a divendres, de 9.30 a 14.00, amb visita concertada.
Arxiu General del MNAC
Palau Nacional. Parc de Montjuïc
08038 Barcelona
Tel. servei d'informació: (00 34) 93 622 03 60
Fax: (00 34) 93 622 03 74
arxiu@mnac.cat
Museu Nacional d'Art de Catalunya    Palau Nacional. Parc de Montjuïc 08038 Barcelona     © MNAC, 2010 Avís legal
Amics del MNAC