Tancar finestra
Advertiment legal d'obligada lectura
El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), provist del NIF Q-5856250-E, consorci creat per Decret 51/1991, regit pels seus Estatuts, aprovats mitjanšant Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 14 de marš de 2006 (DOGC n˙m. 4625, de 3.5.2006), en compliment de les estipulacions de la Llei OrgÓnica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecciˇ de Dades de CarÓcter Personal (LOPD), li informa que les dades que vostŔ facilita en el formulari quedaran incorporades en els fitxers automatitzats del MNAC i seran tractades per aquesta entitat d'acord amb la legalitat vigent.

Amb l'enviament del formulari omplert al MNAC, l'interessat atorgarÓ el seu consentiment perquŔ el MNAC pugui disposar de les seves dades personals per a la finalitat esmentada. Tanmateix, i d'acord amb l'article 6 de la LOPD, l'interessat pot revocar, prŔvia solĚlicitud justificada, el seu consentiment per al tractament de les dades personals. Per exercir aquest dret, cal que la persona interessada es dirigeixi mitjanšant un correu electr˛nic a la segŘent adreša: mnac@mnac.cat, o bÚ mitjanšant una carta a Museu Nacional d'Art de Catalunya. Palau Nacional, Parc de Montju´c. 08038 Barcelona. El consentiment no tÚ carÓcter retroactiu.

Per la seva banda, el MNAC es compromet que les dades facilitades seran tractades de manera totalment confidencial i segons totes les mesures de seguretat establertes per la Llei, a fi i efecte d'evitar accessos i tractaments no autoritzats. AixÝ mateix, les dades tampoc no seran cedides a tercers ni utilitzades per a altres usos que no siguin estrictament els autoritzats.

Igualment, el MNAC i en compliment de l'article 5 de LOPD, li informa que la resposta a les preguntes del formulari sˇn de carÓcter facultatiu i que en qualsevol moment vostŔ pot exercir els drets d'accÚs, rectificaciˇ, cancelĚlaciˇ i/o oposiciˇ respecte de les dades facilitades. En aquest sup˛sit, caldrÓ que adreci la seva reclamaciˇ al responsable del fitxer mitjanšant un missatge de correu electr˛nic a l'adreša mnac@mnac.cat. TambÚ podrÓ exercir els anteriors drets mitjanšant una carta a Museu Nacional d'Art de Catalunya. Palau Nacional, Parc de Montju´c. 08038 Barcelona.

Les imatges que la Sala de premsa del MNAC permet descarregar al mitjÓ o professional de la informaciˇ registrat, poden ser utilitzades per a la seva publicaciˇ a la premsa i han d'anar acompanyades pel peu corresponent i una menciˇ editorial. En cas que la imatge estigui sotmesa a drets d'autor, l'empresa editora demanarÓ els permisos corresponents a l'agŔncia que els gestioni.