Biblioteca del MNAC

Biblioteca del MNAC

Altres idiomes:

REPRODUCCIÓ DE DOCUMENTS A LA BIBLIOTECA

Servei de fotocòpies

Fotocòpies: El material de la Biblioteca es pot fotocopiar en blanc i negre o en color, sempre que no es tracti de llibres o revistes del fons de reserva, documents anteriors a 1950, segons sigui el seu estat de conservació, o de format gran foli. El personal bibliotecari valorarà l'estat del document en cada cas. Les reproduccions es faran amb finalitats exclusives d'investigació i respectant la normativa establerta sobre drets de la propietat intel·lectual.

Tarifes:
Fotocòpia DIN A4: Blanc i negre 0,10 € / Color 1,10 €
Fotocòpia DIN A3: Blanc i negre 0,20 € / Color 1,50 €

Reproducció digital: La Biblioteca està en procés d'implementar el servei de digitalització de documents. Tanmateix, l'usuari pot realitzar fotografies de llibres amb la seva pròpia càmera, sempre que les imatges siguin per a finalitats d'estudi i recerca i ho sol·liciti al personal bibliotecari.

Anar al Web del Museu

Biblioteca del Museu Nacional d'Art de Catalunya

Palau Nacional. Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

© MNAC, 2007 Avís legal