Biblioteca del MNAC

Biblioteca del MNAC

Altres idiomes:

PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI I OBTENCIÓ DE DOCUMENTS

El servei de préstec interbibliotecari i obtenció de documents de la Biblioteca del MNAC està adreçat a totes aquelles biblioteques d'àmbit estatal que sol·licitin un document original o part de document fotocopiat del nostre fons amb finalitats d'investigació.

D'altra banda, la Biblioteca ofereix la possibilitat d'obtenir documents d'altres biblioteques als seus usuaris interns.

Condicions de préstec del nostre fons a altres biblioteques

-La durada del préstec és de 30 dies naturals a partir de la data de sortida de l'exemplar.
- Com a màxim es prestaran 3 exemplars per cada sol·licitud.
- La Biblioteca peticionària es fa responsable de la bona conservació dels documents prestats i del seu retorn dins el termini establert, degudament empaquetats.
- Els documents prestats no sortiran de la biblioteca peticionària.
- En cas que no es retornin els documents, per pèrdua o robatori, o que es tornin malmesos, el sol·licitant del préstec haurà de restituir-los per altres exemplars de la mateixa edició. Si es tracta de documents exhaurits, s'hauran de restituir per exemplars de característiques similars. Fins que això no es compleixi, no es podran tornar a sol·licitar documents en préstec.

Material exclòs de préstec

- Obres que conformen el fons de reserva (fins a 1901).
- Obres de referència general (enciclopèdies, diccionaris...).
- Publicacions periòdiques (revistes, butlletins...).
- Llibres de tamany gran foli.
- Llibres il·lustrats, que continguin làmines, o que portin material d'acompanyament (CD-ROM, disquets...).
- Audiovisuals i microformes.
- Material efímer (dossiers de premsa, petits catàlegs d'exposicions).
- De les obres impreses entre 1901 i 1951, totes les que no en consti un duplicat.

La biblioteca del MNAC podrà decidir, en determinats casos, que un document queda exclòs de préstec per motius de preservació i/o conservació.

Com sol·licitar documents i fotocòpies a la Biblioteca del MNAC des d'altres biblioteques

Els documents han de ser sol·licitats amb les dades bibliogràfiques necessàries per a identificar-los.

En el cas de petició de fotocòpies, caldrà assenyalar degudament les pàgines que són del vostre interès.

Les sol·licituds s'enviaran per correu electrònic a l'adreça .

Tarifes

Préstec de documentsFotocòpies d'articles i parts de monografies
Catalunya (centres CCUC amb acord)0 € 0,10 € per còpia
Catalunya i Espanya (sense acord)8 € 5 € (per article o bloc d'1 a 40 còpies)

Anar al Web del Museu

Biblioteca del Museu Nacional d'Art de Catalunya

Palau Nacional. Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

© MNAC, 2007 Avís legal