Biblioteca del MNAC

Biblioteca del MNAC

Altres idiomes:

EL FONS DOCUMENTAL DE LA BIBLIOTECA

Dins de l'ampli fons especialitzat en art, la Biblioteca abraça, de manera específica, l'art occidental des de l'alta edat mitjana fins a finals del segle XX. La seva riquesa prové de les adquisicions realitzades al llarg dels seus cent anys d'història per compra, donació, llegat i intercanvi.

Actualment, conté uns 105.000 documents nacionals i internacionals de temes d'art, museologia, conservació i restauració, fotografia, numismàtica, arqueologia, humanitats i història local. En aquest fons s'inclouen gairebé 3.000 títols de revistes, dels quals 450 corresponen a revistes en curs de recepció.

La Biblioteca conté peces valuoses: llibres d'artista, manuscrits d'artistes i teòrics d'art catalans dels segles XIX i XX, enquadernacions que provenen principalment dels llegats Toda i Marçal de Carvajal, de l'adquisició Riquer i un total d'uns 4.000 volums sobre diverses matèries, editats abans de l'any 1900, entre els quals cal destacar alguns incunables. Junt amb aquestes obres, es conserva un important fons del període modernista, del noucentisme i de les avantguardes.

Des dels seus inicis, la Biblioteca ha establert intercanvi bibliogràfic amb institucions nacionals i internacionals d'àmbit similar, per tal d'enriquir mútuament les col·leccions i establir una privilegiada via de col·laboració i coneixement. Aquesta via d'intercanvi fa de la Biblioteca un dels instruments importants per a la consolidació del Museu Nacional d'Art de Catalunya.

Anar al Web del Museu

Biblioteca del Museu Nacional d'Art de Catalunya

Palau Nacional. Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

© MNAC, 2007 Avís legal