Biblioteca del MNAC

Biblioteca del MNAC

Altres idiomes:

Expositor de revistes

LA COL·LECCIÓ DE REVISTES DE LA BIBLIOTECA

El fons de publicacions periòdiques destaca per la riquesa en el nombre, l'extensió de les col·leccions i l'especialització dels títols que s'hi troben.

Està format per revistes, butlletins, anuaris i memòries d'entitats, directoris, repertoris bibliogràfics i revistes d'artistes. Principalment són en suport paper, però també compta amb una col·lecció de revistes antigues microfilmades a més de revistes digitals en cd-rom i en línia.

D'especial rellevància és el fons de revistes del període modernista, del noucentisme i l'avantguarda artística que conformen una joia bibliogràfica, i entre les quals es troben títols únics en el marc de les col·leccions públiques del país.

Actualment ofereix al públic 450 títols de revistes en curs.

Anar al Web del Museu

Biblioteca del Museu Nacional d'Art de Catalunya

Palau Nacional. Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

© MNAC, 2007 Avís legal