Biblioteca del MNAC

Biblioteca del MNAC

Altres idiomes:

EL FONS ESPECIAL DE LA BIBLIOTECA

A més de monografies i publicacions periòdiques, la Biblioteca disposa de tres fons que cal destacar. D'una banda, el conjunt de documents que conformen la reserva formada, bàsicament, per obres editades abans de 1900 i manuscrits. D'altra banda, cal parlar de l'arxiu de premsa i el recull de petits catàlegs d'exposicions, dues seccions que, sovint, complementen la informació continguda en la resta del fons.

Llibres de reserva

RESERVA

El fons de reserva comprèn manuscrits, incunables, obres editades fins a 1900, relligadures i edicions de bibliòfil.

La col·lecció de manuscrits és especialment interessant donat que conté originals d'artistes i teòrics de l'art del nostre país dels segles XIX i XX i nombrosos autògrafs de personalitats diverses. Conserva incunables com l'anomenada Crònica Nuremberg de 1493 i una història sobre l'Imperi Romà de Flavi Biondo, de 1484. Els fons principals de relligadures que té la Biblioteca provenen de l'adquisició Riquer i els llegats Toda i Marçal de Carvajal, sense oblidar els llibres amb enquadernacions que van dels segles XV al XIX. Cal destacar el fons de revistes del període modernista, del noucentisme i l'avantguarda per la seva importància i singularitat.

Consulta de premsa

ARXIU DE PREMSA

Aquest fons conté uns 15.000 dossiers temàtics amb notícies d'interès artístic que apareixen a la premsa del país, com a resultat d'una tasca de selecció realitzada des dels inicis de la Biblioteca. Cronològicament, les notícies que conformen l'arxiu abracen des de principis del segle XX fins a l'actualitat.

Al llarg dels anys, s'ha realitzat un buidat exhaustiu de la premsa que arribava al centre, extraient-ne tota la informació relacionada amb l'art -exposicions, artistes, museus, subhastes, patrimoni, etc.- i amb la història de Barcelona, amb l'objectiu de poder oferir a l'usuari una informació puntual que, sovint, és difícil trobar en altres fonts. Aquest buidat es realitza fins l'1 de setembre de 2007.

Consulta de petits catàlegs

PETITS CATÀLEGS D'EXPOSICIONS

Aquesta secció inclou els petits catàlegs i material efímer relatiu a exposicions d'art: catàlegs de mà, targetes i invitacions d'exposicions celebrades a galeries d'art de Barcelona, Catalunya, resta d'Espanya i l'estranger

Constitueix un arxiu d'uns 40.000 dossiers aproximadament i representa un fons documental d'interès per a la investigació de l'activitat artística del país al llarg del segle XX.

La secció deixa d'alimentar-se de manera sistemàtica l'1 de setembre de 2008.

Anar al Web del Museu

Biblioteca del Museu Nacional d'Art de Catalunya

Palau Nacional. Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

© MNAC, 2007 Avís legal