Biblioteca del MNAC

Biblioteca del MNAC

Altres idiomes:

Aquest Web ha estat creat pel MNAC Museu Nacional d'Art de Catalunya amb caràcter GRATUÏT, INFORMATIU i per a ÚS PERSONAL. La propietat intel·lectual de tota la informació continguda en aquest Web, inclosa qualsevol mena de continguts, textos, dissenys gràfics o codis en llenguatge HTML, JAVA, JAVA Script o Active X, entre d'altres, correspon al MNAC Museu Nacional d'Art de Catalunya i, en conseqüència, es troba degudament protegida conforme a la normativa existent sobre Propietat Intel·lectual. Correspon a la dita institució l'exercici exclusiu dels drets d'explotació de l'esmentada propietat intel·lectual, en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Els usuaris d'Internet que accedeixin a aquest Web estan expressament autoritzats a visualitzar tota la informació que conté, així com també a efectuar-ne reproduccions privades en els seus propis sistemes informàtics, sempre que els elements que hagin estat reproduïts estiguin únicament destinats a un ús personal de l'usuari i no siguin posteriorment cedits o transmesos a tercers o s'instal·lin en un servidor connectat directament o indirecta a Internet o a una xarxa local, de manera que aquests tercers puguin accedir a l'esmentada informació propietat del MNAC Museu Nacional d'Art de Catalunya a través de mitjans que no siguin el Web. En aquest sentit, els usuaris d'Internet no estan autoritzats a procedir a la distribució, modificació, cessió o comunicació pública de la informació continguda al Web, inclosos el seu enviament a través de correu electrònic o la seva distribució, en qualsevol forma i sigui quina sigui la finalitat, a una pluralitat d'usuaris.

Qualsevol infracció de les prohibicions i limitacions contingudes al paràgraf anterior es reputarà infracció dels drets de la propietat intel·lectual titularitat del MNAC Museu Nacional d'Art de Catalunya, i podrà ser perseguida per aquest darrer mitjançant l'exercici de les accions administratives, civils o penals que, si escau, corresponguin.

Així mateix, el MNAC Museu Nacional d'Art de Catalunya declara que els drets de propietat industrial (marques, noms comercials, etc.) que apareixen en aquest Web són propietat seva o es troben legítimament explotats en virtut d'acords o llicències d'ús, que es troben degudament protegits per la normativa existent sobre Propietat Industrial. L'accés dels usuaris d'Internet a aquest Web no els atorga en cap cas el dret a utilitzar o explotar en qualsevol forma aquests drets de Propietat Industrial. Qualsevol infracció en aquest sentit podrà ser perseguida pel MNAC Museu Nacional d'Art de Catalunya mitjançant l'exercici de les accions administratives, civils o penals que, si escau, corresponguin.

El MNAC Museu Nacional d'Art de Catalunya només serà responsable de la informació continguda en aquest Web, i no assumeix cap responsabilitat per informacions de qualsevol mena contingudes en altres webs no gestionades directament pel MUSEU, als quals aquest Web pugui remetre mitjançant enllaços hipertextuals o "links".
La finalitat dels enllaços que apareixen en aquest Web és exclusivament informativa i no suposa en cap cas un suggeriment o una invitació a l'usuari perquè visiti els webs de destinació. En conseqüència, el MNAC Museu Nacional d'Art de Catalunya no serà, en cap cas, responsable del resultat que l'usuari pugui o pretengui obtenir dels webs als quals accedeixi a través dels enllaços esmentats.

El MNAC Museu Nacional d'Art de Catalunya no serà responsable dels danys que es puguin ocasionar al sistema informàtic dels usuaris d'Internet per qualsevol causa aliena o no imputable a aquest Web, inclosos, sense limitacions, els danys que s'ocasionin a l'usuari d'Internet a causa de l'existència de virus a la xarxa. Així mateix, el MNAC tampoc respondrà de cap interrupció, error o fallada que es produeixi en el sistema a causa d'un mal funcionament de la xarxa o dels servidors que hi estan connectats. El MNAC es reserva el dret a prohibir o impedir l'accés a qualsevol usuari d'Internet que introdueixi en el Web qualsevol mena de contingut contrari a les normes legals o ètiques. A més, el MNAC Museu Nacional d'Art de Catalunya adoptarà les mesures legals que consideri convenients per impedir qualsevol conducta contrària a la llei o a l'ètica, i cooperarà amb les autoritats en la identificació de les persones responsables d'introduir en el Web continguts que suposin una violació de la llei.

El contingut d'aquest Web serà actualitzat pel MNAC periòdicament.

El MNAC Museu Nacional d'Art de Catalunya es reserva la facultat d'efectuar en tot moment i sense necessitat d'avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el seu Web o en la seva configuració i presentació. Aquest Web ha estat creat conforme a la legalitat i als codis de pràctica publicitària existents a Espanya.

Informació sobre Copyright
© Ajuntament de Barcelona
© Ajuntament de Barcelona. Centre Gestor Parc de Montjuïc
© Arxiu Fotogràfic dels Museus d'Art
© Martí Gasull
© Copyright by Turisme de Barcelona
© VEGAP, reservats tots els drets de les obres que corresponguin.
© MNAC Museu Nacional d'Art de Catalunya. Reservats tots els drets.

Les obres plàstiques reproduïdes estan protegides per Dret d'Autor. En queda prohibida la reproducció total o parcial. El MNAC Museu Nacional d'Art de Catalunya no es fa responsable de l'ús que facin tercers d'aquestes imatges.

Anar al Web del Museu

Biblioteca del Museu Nacional d'Art de Catalunya

Palau Nacional. Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

© MNAC, 2007 Avís legal