Museo Nacional d'Art de Catalunya un museu, 1000 anys d'art
Notícies
Art jove 2014. Resolució de les convocatòries Arts visuals i Tutorial


RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ DELS PREMIS D’ARTS VISUALS ART JOVE CORRESPONENTS A LA CONVOCATÒRIA DE 2014

Atès l’article 90.1 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre (DOGC núm. 3791, de 31.12.2002) que estableix que la concessió de subvencions s’ha de subjectar a criteris de publicitat, concurrència i objectivitat. Atesa la Resolució BSF/2310/2013, de 4 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre la convocatòria dels Premis d’arts visuals Art Jove corresponents a l’any 2013 (DOGC núm. 6499, de 12.11.2013). Atesa l’Ordre del Departament d’Economia i Finances d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d’ajuts i de subvencions (DOGC núm. 2500, de 21.10.1997) Vist l’informe-proposta de la Junta d’Avaluació de 18 de desembre de 2013. Atès el que preveuen les bases reguladores,

Es Resolt,

Atorgar els Premis d’arts visuals Art Jove corresponents a la convocatòria de l’any 2014 a les persones següents i segons les modalitats convocades:

Premi Art Jove a un projecte d’intervenció en l’àmbit museístic i patrimonial:
Enric Farrés i Joana Llauradó, amb el projecte Josep Llimona, Eva, 1904.


Podeu consultar la totalitat de les resolucions de les convocatòries d'Arts Visuals i Tutorial a la pàgina web de la Sala d'Art Jove o a la pàgina de la Generalitat de Catalunya.El Museu Nacional presenta el mural de Joan Miró, dipòsit de la Generalitat de Catalunya

Museu Nacional d'Art de Catalunya 28 de novembre de 2013


El mural que Joan Miró i el ceramista Joan Gardy Artigas van realitzar el 1978 per a la seu de la casa IBM, a la Via Augusta de Barcelona, ha ingressat al Museu Nacional d’Art de Catalunya i s’exhibeix a partir d’avui, dia 28 de novembre, a la Sala de la Cúpula, al primer pis del museu. L’obra és propietat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que l’ha cedit en dipòsit al Museu Nacional.

Aquest mural, de grans dimensions (2,80 x 8,72 m), està format per 406 rajoles de gres refractari. Sobre un fons blanc cru, Miró va dibuixar figures amb colors vius: blau, vermell, verd i groc, contornejades per gruixudes línies de color negre. El conjunt descansa sobre una línia de pintura negra que travessa, de banda a banda, el mural i que deixa caure esquitxos, regalims i un punt negre, en primer pla, a baix i a la dreta.

L’escultor Joan Gardy Artigas va aprendre del seu pare, Josep Llorens Artigas (Barcelona, 1892-1980), la saviesa de l’ofici de ceramista. Joan Miró i Llorens Artigas es van conèixer als anys 1910 a l’escola d’art que el pintor Francesc Galí (1880-1965) tenia a Barcelona. De Francesc Galí són les pintures, realitzades el 1929, de la cúpula del vestíbul del primer pis del Museu Nacional, on ara també s’exposa el mural de Joan Miró.

A partir dels anys 1940, Miró i Josep Llorens Artigas van iniciar un duo artístic que va donar com a fruit objectes i grans murals ceràmics com els de la Unesco de París o el de l’Aeroport de Barcelona. Aquestes obres fusionen el lèxic mironià amb les qualitats essencials de les arts de la terra i del foc.

L’any 1978, l’empresa IBM va encarregar a Miró i Joan Gardy Artigas la realització d’aquest mural per a la seva seu a Barcelona, més tard seu del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Fitxa de l’obra:

Joan Miró i Joan Gardy Artigas (ceramista)
Mural per a IBM
1978
2,80 x 8,72 m

1 de 9 »
Museu Nacional d'Art de Catalunya    Palau Nacional. Parc de Montjuïc 08038 Barcelona     © MNAC, 2010 Avís legal
Amics del MNAC