Museo Nacional d'Art de Catalunya un museu, 1000 anys d'art
Agenda d'activitats
XVI Curs d'història monetària d'Hispània: La moneda en temps de crisi

Cursos i seminaris

Data:29 i 30 de novembre
Les crisis, ja siguin bèl·liques, econòmiques o socials, sempre han influenciat de manera decisiva la producció, circulació i l’ús de la moneda. El curs d’enguany proposa una aproximació al comportament de la moneda en època de crisi des de diferents perspectives, però posant especial èmfasi en contrastar les fonts numismàtiques amb les escrites i les arqueològiques.

La primera part del curs estudia les alteracions que va experimentar la moneda al llarg de la conflictiva conquesta romana d’Hispània. El procés es va iniciar amb la Segona Guerra Púnica, que va ser el primer gran conflicte armat finançat amb numerari. L’últim terç del segle II aC i l’inici del I aC, va ser un període d’intensa producció de noves emissions i d’ocultació de tresors monetaris, possiblement provocats per conflictes socials i territorials que no van ser narrats pels autors clàssics. Al contrari, alguns conflictes bèl·lics, ben descrits pels historiadors, van deixar molt poc rastre en la moneda.

La segona part del curs analitza el període que va de l’època altoimperial fins a l’antiguitat tardana. A partir del segle III dC, els pobles germànics van amenaçar i atacar les fronteres romanes, fet que va provocar la progressiva descomposició de l’Imperi. Pel que fa a Hispània, el procés va acabar amb l’entrada a la Península de bizantins, vàndals i visigots. La inestabilitat generada per aquests esdeveniments va provocar greus problemes monetaris com ara l’encunyació de grans quantitats de peces de poc valor o una circulació monetària caòtica, amb exemplars deteriorats i d’orígens diversos.


Coordinació: Marta Campo


PROGRAMA

Dijous 29 de novembre, de 16 a 20 h

Ebusus i la Segona Guerra Púnica: la resposta de la moneda
Marta Campo, coordinadora del curs

Hispania 125-70 a.C. ¿Una sociedad ante la crisis o la crisis de una sociedad?

Francisca Chaves, professora de la Universidad de Sevilla

Divendres 30 de novembre, de 9.30 a 14 h

Peso y valor de las monedas de bronce en la Hispania republicana. El complejo panorama de una época convulsa
Manuel Gozalbes, conservador del Museu de Prehistòria de València

Nous contextos arqueològics relacionats amb l’entrada dels francs a Tàrraco en el segle III dC
Imma Teixell Navarro, arqueòloga de la Conselleria de Patrimoni Històric de l’Ajuntament de Tarragona

La moneda a Barcino en la tardoantiguitat. Presència i absència en els segles V i VI d'emissions romanes, bizantines, vàndales i visigodes
Montserrat Berdún Colom, investigadora de la numismàtica

Divendres 30 de novembre, de 16 a 20 h

Arqueologia i moneda al sud-est hispà a l'antiguitat tardana. Els contactes entre la Regio malacitana i l’interior bètic
Bartolomé Mora Serrano, professor de la Universidad de Málaga

Política financera a Roma en moments d’estrès bèl·lic i crisis
Toni Ñaco del Hoyo, professor de Recerca ICREA a la Universitat Autònoma de Barcelona

Debat final


INFORMACIÓ GENERAL

Curs reconegut per la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona com a assignatura de lliure elecció d’1,5 crèdits.
Reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya com a activitat de formació permanent adreçada al professorat.


INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

Gabinet Numismàtic de Catalunya del MNAC
Tel. 93 622 03 60
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
gnc@mnac.cat


MATRÍCULA


El preu de matrícula és de 30 €. Per a estudiants, jubilats i Amics del MNAC, 24 €.
La matrícula dóna dret a una publicació sobre el contingut del curs i a un certificat d’assistència.

Per assistir al curs, cal haver formalitzat la inscripció (ja sigui enviant-nos la butlleta degudament omplerta o bé facilitant-nos les vostres dades per correu electrònic) i haver ingressat l’import de matrícula al compte corrent a nom del Museu Nacional d’Art de Catalunya (núm. 2100 0974 89 0200035583). 

XVI Curs GNC MNAC fullet.pdfXVI Curs GNC MNAC fullet.pdf

Museu Nacional d'Art de Catalunya    Palau Nacional. Parc de Montjuïc 08038 Barcelona     © MNAC, 2010 Avís legal
Amics del MNAC